Evropa

Zaštita od poplava u Surčinu i Obrenovcu

Lokacija projektnog zadatka

Srbija, Evropa

Klijent & Finansiranje/Korisnik

ADA (Austrijska agencija za razvoj) /
JVP Beogradvode


Tehnička pomoć u okviru projekta „Srbija – Program rehabilitacije od poplava“ za tender za radove i građevinski nadzor za sanaciju kombinovanih mreža odvodnje i kanala za navodnjavanje (ukupne dužine 64,34 km):

  • Zemaljsko i vazdušno snimanje kanala, crteži, tehnička specifikacija i predmera
  • Izrada tenderske dokumentacije za kanalske radove i sanaciju 5 pumpnih stanica za vodu (ukupno 16 pumpi sa Q=105 - 800l/s i H= 4 - 6 m)
  • Izrada tenderske dokumentacije za nadzor građenja
  • Tenderska podrška (pojašnjenja i tehnička procena ponuda)

Izvor slika: V. Gjoka

Izvor slika: V. Gjoka