Afrika

Zajednička završna ocena hidrogeološkog mapiranja i ekonomskog računovodstva projekata korišćenja vodnih resursa

Lokacija projektnog zadatka

Bocvana, Južna Afrika, Malavi, Zambija, Zimbabve; Afrika

Klijent/Finansiranje

Evropska komisija


Cilj projekta hidrogeološkog mapiranja bio je da poboljša razumevanje pojave podzemnih voda u regionu SADC-a kako bi promovisao saradnju i bolje razumevanje planiranja i upravljanja vodnim resursima. Svrha projekta ekonomskog računovodstva korišćenja voda bila je promocija odgovarajućeg vrednovanja vodnih resursa i njihove upotrebe u državama članicama SADC-a, izgradnja potrebnih kapaciteta za preduzimanje aktivnosti i pomoć u promociji optimalnog korišćenja i alokacije vode i strateška ulaganja u sektor voda. Zajednička završna evaluacija dva projekta odnosila se na dizajn projekata, relevantnost, efikasnost, efektivnost, održivost i potencijalni uticaj. Usluge koje su pružene su bile sledeće:

  • Konsultacije sa zainteresovanim stranama u odabranim državama članicama SADC-a i slivovima koji su učestvovali u projektnim aktivnostima
  • Kritička ocena stvarnog učinka u odnosu na područja rezultata projekata analizirajući sledeća ključna pitanja:
    • (i) Analiza uticaja projektnih aktivnosti na nivou država članica SADC-a (regionalna koordinacija i izgradnja kapaciteta)
    • (ii) Pregled održivosti rezultata u državama članicama
    • (iii) Procena organizacione i upravljačke strukture projekata i mehanizama praćenja, kao i napretka postignutog u implementaciji područja intervencije
    • (iv) Predlaganje održivih strategija za optimizaciju interakcije sa državama članicama i poboljšanje vlasništva nad rezultatima projekata od strane država članica

Izvori slika: guenterguni, mtcurado, RachelKramer, PocholoCalapre