Ostale usluge

Kreativno razmišljanje

Primenjena istraživanja za održivo korišćenje prirodnih resursa

Radimo u istraživačkim projektima za rešenja i tehnologije koje se bave održivom upotrebom prirodnih resursa, premošćujući jaz između nauke i „stvarnog sveta“. Podržali smo, na primer, razvoj inovativnog upravljanja ponovnim korišćenjem lanca vrednosti fekalnog mulja u zemljama u razvoju ili istraživali napredne tehnologije prečišćavanja i dezinfekcije otpadnih voda za industrijske primene.

Inovativni oblici finansiranja i finansiranja u sektoru voda

Naši stručnjaci stekli su značajna znanja kada je reč o inovativnim oblicima finansiranja u sektoru voda. U svetlu sve većih klimatskih promena i potrebe za povećanjem otpornosti društava na uticaje globalnog zagrevanja, podržali smo uspostavljanje namenskih objekata za finansiranje proizvoda koji efikasno koriste vodu, kao i tehnologija koje doprinose održivom upravljanju zemljištem. U kontekstu ruralnog vodosnabdevanja i sanitacije, HYDROPHIL je aktivno uključen u razvoj novih pristupa „delegiranog upravljanja“.

Vrlo često se projektne ideje ne pretvore u konkretne projekte zbog nedostatka kapaciteta, znanja i resursa za pripremu takvih projekata. Podržavamo naše klijente u pripremi novih projekata u sektoru voda i životne sredine savetujući ih u tehničkim, finansijskim i pravnim pitanjima, kao i identifikujući moguće opcije finansiranja i pružajući podršku u pripremi i podnošenju zahteva za finansiranje projekata.

Postavljanje informacionih sistema za sektor voda

Ako su podaci nepouzdani i veza sa stvarnim donošenjem odluka slaba, prikupljanje podataka rizikuje da postane samo sebi svrha. Mi ne donosimo stvarne odluku, ali pružamo savremene alate sektoru voda za donošenje strateških odluka i informisanih izbora koji oblikuju buduće vizije i misije. Do danas smo postavili različite tipove informacionih sistema, uključujući hidrološke informacione sisteme, sisteme za upravljanje informacijama, sisteme za upravljanje znanjem, sistem za diseminaciju podataka i sisteme za podršku odlučivanju.

Pogledajte naše projekte