Oblasti poslovanja

Ekološki i socijalni menadžment

HYDROPHIL podržava svoje klijente u izbegavanju, minimiziranju ili ublažavanju negativnih ekoloških i socijalnih uticaja projekata u sektoru voda:

  • Procena uticaja na životnu sredinu i socijalnu pitanja (ESIA) u opštinskom sektoru voda
  • ESIA u sektoru poljoprivrednih voda
  • ESIA za hidroelektrane
  • ESIA za projekte zaštite od poplave
  • Praćenje sprovođenja ekološkog i socijalnog akcionog plana
  • Upravljanje otpadom

Procena uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja je suštinski i često obavezan deo predlaganja ili pokretanja infrastrukturnog projekta. U sektoru voda, ekološki i socijalni uticaji mogu biti višestruki i složeni; stoga, njima treba upravljati tokom dizajniranja, izgradnje, rada, zatvaranja i ponovnog postavljanja projekta. Sa rastućim uticajem klimatskih promena, pitanja koja se odnose na efikasnost vodnih resursa i klimatsku otpornost sve više postaju sastavni deo ekoloških i socijalnih procena projekata sektora voda. Pored ispunjavanja zakonskih zahteva zemlje domaćina, projekti koji traže međunarodno finansiranje moraju ispunjavati i relevantne standarde zajmodavca, kao što su EBRD uslovi performansi, IFC standardi učinka ili drugi donatorski propisi o zaštiti životne sredine i socijalnoj zaštiti.

Martin Edthofer

E-mail: m.edthofer@hydrophil.at
Telefon: +43 1 996 98 00

Pogledajte naše projekte