Globalno

Razvoj i širenje alata za upravljanje fekalnim muljem za investitore, planere i konsultante

Lokacija projektnog zadatka

Senegal; Južna Afrika; Tajland; Uganda

Finansiranje

Azijski institut za tehnologiju /
Fondacija Bila i Melinde Gejts


Problemi sa ozbiljnim zagađenjem i zdravljem utiču na vlade, investitore i zajednice da upravljanje fekalnim muljem postave kao prioritet svoje agende. Nefunkcionalnost alata za planiranje, neefikasni postupci procene i ograničena lokalna stručnost ključni su uzroci za neuspešan dizajn, razvoj i izvršenje projekata. Skup alata za upravljanje fekalnim muljem namerava da vodi korisnike kroz proces, poboljša njihove sposobnosti i podstakne ih da se odluče za odgovarajuća rešenja. HYDROPHIL je bio angažovan na projektu prvenstveno zbog svog iskustva u dizajniranju, upravljačkoj podršci i strateškom nadzoru više-partnerskih i multinacionalnih inicijativa u sanitaciji, sa posebnim naglaskom na Afriku i zbog saradnje i kontakata sa razvojnim agencijama, međunarodnim i nacionalnim konsultantima. Usluge kompanije obuhvatale su:

  • Podršku pri izboru lokacija za projektne zadatke
  • Podršku pri organizaciji konferencije
  • Sprovođenje analize potreba korisnika
  • Razvoj M&E komponenta za alat
  • Nadgledanje i koordinacija terenskog ispitivanja alata u Africi
  • Podrška pri formulisanju plana obuke i održavanje obuka trenera

Izvori slika: M. Bäuerl