Detaljne analize & Studije

Detaljne analize, glavni planovi i studije izvodljivosti su osnova za opravdane odluke o finansiranju infrastrukturnih investicija u sektorima vode, životne sredine i poljoprivrede.

Međunarodne finansijske institucije koriste rezultate detaljnih analiza za procenu infrastrukturnih projekata i odlučuju o njihovom budućem finansiranju. Mi pružamo podršku našim klijentima u pripremi detaljnih analiza i dajemo našu procenu o predloženom projektu i njegovoj tehničkoj ispravnosti, da li predstavlja najefikasnije i ekonomski najpovoljnije rešenje i da li nosi značajne ekološke i društvene rizike koje treba izbeći ili ublažiti.

Pored toga, podržavamo naše klijente u razvoju glavnih planova i studija izvodljivosti.

Uzimajući u obzir postojeće politike i strategije razvoja, podržavamo vlade u pripremi glavnih planova za definisanje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih investicija u oblasti vodosnabdevanja i kanalizacije.

Studije izvodljivosti usmeravaju prioritetne investicije na dobre infrastrukturne projekte. Naši multidisciplinarni stručni timovi procenjuju projekte sa tehničkog, ekonomskog ali i ekološkog i socijalng aspekta iz oblasti vodosnabdevanja, kanalizacije, prečišćavanja otpadnih voda, navodnjavanja, hidroenergije i regulacije reka.

Takođe sprovodimo posebne studije u sektoru voda, životne sredine i poljoprivrede, ali i dajemo  hidrološke procene i procene vodnih resursa i njihove efikasnosti, održivo upravljanje zemljištem ili finansiranje sektora voda.

Uticaj klimatskih promena, pitanja efikasnosti vode i energije, kao i otpornost na klimatske promene sve su češći predmet  naših procena.

Naše usluge obuhvataju:

  • Tehničke analize
  • Ekonomske i finansijske analize
  • Detaljne analize u oblasti životne sredine i društva
  • Priprema glavnih planova
  • Izrada studija izvodljivosti
  • Procena rizika od uticaja klimatskih promena i otpornosti na iste
  • Posebne studije u sektoru voda i životne sredine

Pogledajte naše projekte