Studije

Analiza i smernice za sektore voda, životne sredine i poljoprivrede

Master planovi za vođenje budućeg razvoja i rasta u sektoru voda. Uzimajući u obzir postojeće politike i promene izazvane budućim klimatskim promenama, podržavamo vlade u pripremi master planova za definisanje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih investicija u vodosnabdevanje i sanitaciju.

Studije izvodljivosti otkrivaju snage, slabosti, mogućnosti i pretnje određenih investicija u vodnu infrastrukturu. Naši multidisciplinarni stručni timovi procenjuju projekte tehnički, ekonomski, kao i iz ekološke i socijalne perspektive. To radimo za projekte u oblastima vodosnabdevanja, kanalizacije, prečišćavanja otpadnih voda, navodnjavanja, hidroenergije i obuke na rekama.

Pored toga, sprovodimo posebne studije za sektore voda, životne sredine i poljoprivrede, uključujući hidrološke i procene vodnih resursa, efikasnost vodnih resursa, održivo upravljanje zemljištem ili finansiranje sektora voda.

Naše usluge uključuju:

  • Pripremu master planova
  • Pripremu studija izvodljivosti
  • Posebne studije u sektoru voda i zaštite životne sredine

Pogledajte naše projekte