Afrika

Reforme komunikacije i uvođenja osoblja u vodnom sektoru

Lokacija projektnog zadatka

Kenija, Afrika

Klijent/Finansiranje

Ministarstvo vode i navodnjavanja /
Svetska banka


Ministarstvo vode i navodnjavanja (MWI) odgovorno je za formulisanje nacionalne politike i strategije, zakonodavstvo i koordinaciju sektora voda. HYDROPHIL je podržao MWI da poboljša komunikaciju u vezi sa reformama vodnog sektora i jačanjem kapaciteta zaposlenih u vodoprivredi kroz:

  • Razvoj i operacionalizaciju sveobuhvatne strategije komunikacije u sektoru voda, interaktivnog veb portala i sistema upravljanja informacijama za reforme sektora voda
  • Uvođenje poboljšanja učinka u Zakon o vodama iz 2016. godine, politike i strategije Ministarstva