Bliski istok

Studija izvodljivosti za Projekat unapređenja sanitarnih uslova u gradu Ersaal u Libanu

Lokacija zadatka

Ersaal, Liban

Klijent/Finansiranje

Francuska razvojna banka (AFD)


Cilj projekta je bio da se uredi kanalizacija Ersaala, grada koji se nalazi 15 km od sirijske granice i u kojem se nalazi nekoliko izbegličkih kampova. U okviru budućeg projekta predloženog za finansiranje Evropske unije (MADAD fondovi), bilo je predviđeno da se uspostavi partnerstvo sa izvođačem projekta u cilju organizovanja sanitarnog sistema grada Ersaala. HYDROPHIL je pružio svoju stručnu podršku stručnjacima za individualne i kolektivne aspekte sanitacije.

  • Dijagnoza sistema
  • Definisanje scenarija
  • Ažuriranje mreže analize sa više kriterijuma i bodovanje scenarija
  • Pregled konačnih tehničkih opcija
  • Procena potreba i mogući modeli

Izvor slike: HYDROPHIL/A. Chanut, iStock/Lene Lind