Bliski istok

Tehnička podrška za austrijsku saradnju u razvoju sektora vodosnabdevanja i kanalizacije: misija za utvrđivanje opsega poslova za budući projekat u Palestini

Lokacija zadatka

Palestina

Klijent/Finansiranje

Direkcija za vode u Palestini (PWA) / Austrijska agencija za razvoj (ADA)


Glavni cilj HYDROPHIL-ovog rada bio je da predloži oblasti gde je intervencija neophodna i modele buduće podrške Austrije Palestinskoj direkciji za vode na osnovu rezultata institucionalne procene izvršene 2021. Procena se fokusirala na kapacitet Direkcije za vode u oblastima planiranja, praćenja i evaluacije, izveštavanja i koordinacije.

Novi projekat će uz pomoć ovih rezultata ojačati Direkciju za vode kako bi ispunila svoje uloge i odgovornosti u skladu sa Zakonom o vodama iz 2014. godine. Podrška se zasniva na jednogodišnjem partnerstvu i doprineće operacionalizaciji humanitarnog razvoja mirovnog neksusa. Sprovedene su sledeće aktivnosti:

  • Detaljna analiza predmetnog sektora i identifikacija nedostataka koje treba otkloniti u budućem programiranju
  • Konsultacije donatora i predstavnika vlade, kao i implementatora u sektoru na Zapadnoj obali i u Gazi
  • Facilitation of process to define “cornerstones”, intervention areas with milestones and support modalities of the future support Olakšavanje procesa za definisanje „kamena temeljca“, oblasti intervencije sa prekretnicama i modaliteta podrške buduće podrške
  • Razvoj ukupne logike intervencije i prvog nacrta Teorije promene

Izvor slike: M. Bardawill