Afrika

Sistem upravljanja informacijama za sektor WASH u Ruandi

Lokacija projektnog zadatka

Ruanda, Afrika

Klijent/Finansiranje

Ministarstvo infrastrukture (MININFRA) /
Vlada Ruande i UNICEF


Novi sistem za upravljanje informacijama (MIS) Ministarstva infrastrukture (MININFRA) nudi potrebne informacije za  različite zainteresovane strane, uključujući lokalne samouprave i razvojne partnere u sektoru WASH. Usluge na projektu su obuhvatale sledeće:

  • Pripremne konsultacije i procene
  • Dizajn okvira indikatora i MIS
  • Razvoj MIS softvera i prikupljanje podata
  • Testiranje sistema, obuka i početak operativne upotrebe