Azija

Projekat voda Kyzyl-Kiya: Dizajn, ugovori i nadzor

Lokacija projektnog zadatka

Kyzyl-Kiya, Kirgistan

Klijent/Finansiranje

ME Kyzyl-Kiya Suukanal /
Evropska banka za obnovu i razvoj


Olakšavanje implementacije prioritetnih investicija, uključujući pripremu projekata i tenderske dokumentacije, nabavku, nadzor nad izgradnjom i administraciju ugovora. Ulaganja su obuhvatala:

  • Sanaciju dva bunara podzemne vode (70 m³/h)
  • Zamenu četiri pumpe na vodozahvatu (450 m³/h)
  • Nadgradnju postrojenja za prečišćavanje vode, zamenu filtracionog peska i pumpi za povratno ispiranje (200 m³/h)
  • Izgradnju rezervoara za čistu vodu (2 x 500 m³)
  • Zamenu postojećih gradskih vodovodnih mreža od 32,5 km (DN110 - DN350)
  • Tender i nabavka mašina i vozila za održavanje