Afrika

Rezultat praćenja prekograničnih integrisanih vodnih resursa u slivu Pungvea

Lokacija projektnog zadatka

Mozambik, Zimbabve

Klijent & Finansiranje/Korisnik

Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju /
Vlade Mozambika i Zimbabvea


Praćenje i kontrola kvaliteta programa koji finansira Sida (Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju) i njegovo upravljanje obuhvatajući sledeće:

  • Praćenje sprovođenja programa i procene učinka
  • Praćenje podprojekata i programa usredsređenih na postizanje rezultata, efikasnost i relevantnost sprovedenih aktivnosti i napredak programa
  • Procenu kvaliteta / implikacije dokumenata i izveštaja o planiranju programa
  • Analizu institucionalne i upravljačke postavke programa i prikladnost strategija učešća zainteresovanih strana
  • Identifikaciju slabosti sistema izveštavanja i praćenja