Hydrophil

Izjava o politici

Politika HYDROPHIL-a je da svoje poslovne aktivnosti obavlja strogo u skladu sa svim važećim zakonima, pravilima i propisima. Ovo se odnosi ne samo na poštovanje zakona, već i na poslovnu etiku i principe poslovanja.

Filozofija kompanije je da neguje kulturu koja promoviše etičko ponašanje i strogo poštovanje zakona i da čini sve napore da spreči i otkrije nedolično ponašanje.

  • Mi, HYDROPHIL, se uzdržavamo od bilo kakvih koruptivnih praksi, kao što je nuđenje, davanje, primanje ili traženje, direktno ili indirektno, bilo čega vrednog da bi se tako, nepropisno, uticalo na postupke druge stranke.
  • Mi, HYDROPHIL, se uzdržavamo od bilo kakve prevare, kao što je bilo koji postupak ili propust, uključujući pogrešno prikazivanje, koje svesno ili nepromišljeno dovodi u zabludu ili pokušava da dovede u zabludu stranku da bi ostvarila finansijsku ili drugu korist ili izbegla obavezu.
  • Mi, HYDROPHIL, se uzdržavamo od bilo kakvih prinudnih postupaka, kao što je nanošenje štete ili pretnji da će se oštetiti ili naneti šteta, direktno ili indirektno, bilo kojoj stranci ili imovini stranke da bi se neprimereno uticalo na postupke stranke.
  • Mi, HYDROPHIL, se uzdržavamo od bilo kakvih doslušnih radnji, poput aranžmana između dve ili više strana osmišljenih da bi se postigla neprimerena svrha, uključujući nepropisan uticaj na postupke druge stranke.
  • Mi, HYDROPHIL, se uzdržavamo od bilo kakvih opstruktivnih praksi, kao što su namerno uništavanje, falsifikovanje, menjanje ili prikrivanje dokaznog materijala u istrazi ili davanje lažnih izjava istražiteljima da bi materijalno ometali istragu.
  • Mi, HYDROPHIL, zabranjujemo prihvatanje ili plaćanje/organizivanje bilo kakvih poklona, zabava i gostoprimstava za koje se može smatrati da neprimereno utiču na ishod poslovne transakcije ili na drugi način dovode do neprikladne prednosti.
  • Mi, HYDROPHIL, zahtevamo održavanje tačnih, detaljnih i sveobuhvatnih evidencija svih poslovnih transakcija i plaćanja.
  • Mi, HYDROPHIL, preduzimamo neophodne mere kako bismo sprečili moguće kršenje pravila od strane pojedinaca i naših poslovnih partnera.