Centralna Azija

Sanitarna procena i preporuke za urbanu nadogradnju u prigradskim naseljima sa niskim prihodima u Biškeku i Ošu

Lokacija projektnog zadatka

Gradovi Biškek i Oš, Kirgistan

Klijent/Finansiranje

Svetska banka


Mnogi stanovnici koji žive u naseljima sa niskim prihodima (Novostroykas) na periferiji Biškeka i Oša nemaju pristup osnovnoj infrastrukturi i opštinskim službama. Žive u uslovima životne sredine koji negativno utiču na njihovo zdravlje i sredstva za život.
  • Procena uslova životne sredine, pokrivenosti i kvaliteta sanitarne infrastrukture i usluga u Novostroykasu u Biškeku i Ošu
  • Istraživanje i anazlia postojećih postrojenja za prečišćavanje odpadnih voda
  • Konsultacije sa relevantnim vladnim agencijama, nevladinim organizacijama i grupa u zajednici
  • Procena uticaja različitih budućih scenarija
  • Identifikovati prioritetne intervencije i formulisanje odgovarajućih strategija poboljšanja
  • Konkretne preporuke u strategiji intervencije zasnovane na korišćenju odgovarajućih tehnologija, mobilizaciji lokalnih resursa i povratu troškova kao kritičnih komponenti predloženog budućeg projekta koji će sprovesti Vlada Kirgistana uz finansijsku podršku Svetske banke