Evropa

Strateška procena uticaja na životnu sredinu sliva reke Aragvi

Lokacija projektnog zadatka

Gruzija, Evropa

Klijent/Finansiranje

Evropska banka za obnovu i razvoj


Strateška procena uticaja na životnu sredinu (SEA) za hidroelektrane raspona veličina od malih do srednje velikih  (1–13 MW) na području sliva reke Aragvi, uključujući:

  • Sveobuhvatni program javnog informisanja i učešća zainteresovanih strana povezan sa razvojem SEA
  • Razvoj i procenu specifičnih malih i srednjih investicionih projekata u hidroenergiju i njihovu procenu i dozvolu, uključujući (i) komentarisane liste područja/lokacija najpogodnijih za razvoj i (ii) preporuke za fokusirani proces dubinske analize životne sredine
  • Utvrđivanje i kvantifikaciju tehničkih/finansijskih prepreka na koje se nailazi ili koje proizlaze iz razvoja hidroelektrana

Izvori slika: M. Fuchs, H. Weilguni