Evropa

Program ulaganja u otpadne vode u Šibeniku

Lokacija projektnog zadatka

Hrvatska

Klijent/Finansiranje

Šibenik Vodovod i Odvodnja d.o.o. /
Evropska banka za obnovu i razvoj


Cilj projekta bio je proširiti kanalizacionu mrežu na stambena i turistička područja, povezana sa glavnim kolektorom za tretman u PPOV. Usluge su obuhvatale:

  • Podršku u uspostavljanju PIU
  • Praćenje plana implementacije projekta
  • Podršku u pripremi tehničkih zahteva za gravitacioni kanalizacioni kolektor (oko 30 km, DN250 - DN1200), 11 pumpnih stanica i oko 6,8 km potisnog cevovod za kanalizaciju (DN400 - DN450)
  • Podršku nabavci
  • Podršku u obezbeđivanju usaglašenosti sa finansijskim dokumentima i drugim sporazumima
  • Nadzor ugovora o radovima i administraciju ugovora o snabdevanju i ugradnji

Izvor slike: J. Pichler