Globalno

Evaluacija finske razvojne saradnje u sektoru voda

Lokacija projektnog zadatka

Finska, Nepal, Vijetnam, Etiopija, Tajland

Klijent/Finansiranje

Ministarstvo inostranih poslova Finske


Pomoć sektoru vode uvek je zauzimala centralni položaj u FDC-u tokom svoje istorije. Projekat se sastojao od sveobuhvatne evaluacije sektora voda FDC-a tokom dve decenije koristeći OECD / DAC i kriterijume procene EU. Procena je stavila poseban naglasak na iskustva i pouke naučene iz regionalne, nacionalne i lokalne saradnje iz perspektive održivog korišćenja prirodnih resursa i prilagođavanja klimatskim promenama. Usluge obuhvaćene projektom su bile sledeće:

  • Detaljna studija dostupne dokumentacije i prateći intervjui u sedištu FDC
  • Analiza globalnih izazova u sektoru voda
  • Analiza glavnih karakteristika lekcija naučenih u prošloj saradnji
  • Stručni pogledi i preporuke o budućim ciljevima i modalitetima finske pomoći s obzirom na promenjene politike i najbolje svetske prakse

Izvor slike: M. Matz