Afrika

Povećanje otpornosti na klimatske promene povećanom količinom vode za proizvodne kapacitete u Karamoji

Lokacija projektnog zadatka

Uganda, Afrika

Klijent & Finansiranje/Korisnik

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit /
Ministarstvo vode i zaštite životne sredine


Podrška izradi liste prioriteta za nove rezervoare u okruzima Amudat, Kaabong i Kotido sa 31 lokalitetom u Karamoji. Cilj konsultantskih usluga bio je da se daju preporuke o lokaciji i veličini predloženih rezervoara na osnovu kratke hidrološke studije uzimajući u obzir:

  • Veličinu svakog sliva i druge relevantne parametre (npr. geologiju, zemljište, upotrebu zemljišta, nagib, socio-ekonomske parametre itd.)
  • Dostupne hidrometrijski podatke za region
  • Količinu oticanja iz slivova za različite hidrološke scenarije, kako bi se osiguralo da će i u sve sušnijim godinama oticanje biti dovoljno za punjenje rezervoara