Evropa

Investicioni projekti hidroelektrana u Bosni i Hercegovini

Lokacija projektnog zadatka

Bosna i Hercegovina, Evropa

Klijent/Finansiranje

Poverljiva informacija /
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft - Austrijska kontrolna banka


Projekat hidro-energije sa očekivanim projektnim kapacitetom od oko 36 MW planiran je kao kaskada sa tri protočna postrojenja (diverzijski tip) u Republici Srpskoj kod Sarajeva. Zadatak je obuhvatao detaljnu analizu investicionog projekta, uključujući i procenu uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja (ESIA):

  • Istraživanje ekološke i socijalne situacije na terenu
  • Konsultacije sa relevantnim ministarstvima u vezi sa ekološkim / socijalnim pitanjima: Ministarstvo za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
  • Pregled ESIA i dozvola za izgradnju za konstrukciju hidroelektrane u skladu sa politikama zaštite životne sredine i socijalne zaštite Međunarodnih finansijskih korporacija (E&S IFC) i Operativnim priručnikom Svetske banke o sigurnosti brana (OP 4,37)
  • Definicija daljih koraka za usklađivanje sa IFC-ovim E&S politikama zaštite i sigurnosti