Podrška razvoju politike

Postavljanje pravila za upravljanje upotrebom vode, kontrolom zagađenja vode i zadovoljavanje potreba životne sredine

Politike sektora voda obuhvataju sve napore za definisanje pravila, namera i instrumenata za upravljanje upotrebom vode od strane ljudi, kontrolom zagađenja vode i zadovoljenjem potreba životne sredine. Podržavamo vlade i donatore ne samo u razvoju politika sektora voda, već i u njihovom prilagođavanju promenljivim okruženjima, poput globalnog zagrevanja ili potrebe za efikasnijim korišćenjem prirodnih resursa kao što je voda. Pored toga, pomažemo našim klijentima u formulisanju strategija i pružamo dobro formulisane visokokvalitetne savete i podršku u vezi sa sprovođenjem, kao što je davanje prioriteta investicijama u skladu sa strategijama zemalja.

Naše usluge uključuju:

  • Razvoj i reviziju politika i strategija sektora voda za vlade i donatore
  • Razvoj i reviziju tarifnih politika za vodu

Pogledajte naše projekte