Centralna Amerika

Programiranje sektora voda za Centralnu Ameriku

Lokacija projektnog zadatka

Nikaragva, Centralna Amerika

Klijent/Finansiranje

ADA (Austrijska agencija za razvoj)


Centralna Amerika je bila jedna od ključnih regija za intervencije Austrijske razvojne agencije (ADA). U kontekstu opšteg procesa ponovnog programiranja, HYDROPHIL je bio odgovoran za pregled podsektorskog programa za vodosnabdevanje i sanitaciju. Na osnovu pregleda statusa i dostignuća postojećih urbanih projekata u Gvatemali i Nikaragvi, novi program treba da postane deo dosledne sektorske intervencije sa poboljšanom koordinacijom donatora. To je podrazumevalo potpunu integraciju u nacionalne i regionalne sektorske politike, dobro definisane veze sa drugim podsektorskim programima i poboljšano upravljanje projektnim ciklusom. Ciljevi projekta bili su izgradnja efikasnih i održivih operativnih struktura u gradskom vodosnabdevanju i promocija inovativnih i odgovarajućih tehnologija u gradskoj sanitaciji. HYDROPHIL je izvršio sledeće aktivnosti:

  • Tematske i sektorske procene (pregled literature i terenske studije)
  • Intervjue sa lokalnim vlastima, partnerima i osobljem ADA
  • Evaluaciju nekoliko projekata vodosnabdevanja i sanitacije
  • Pripremu informacija za strateške odluke o budućem angažovanju ADA u sektoru

Izvor slike: R. Seidelmann