Azija

Konačna procena projekta upravljanja vodnim resursima Nusa Tengara Barat

Lokacija projektnog zadatka

Indonezija, Azija

Klijent/Finansiranje

Evropska komisija


Svrha projekta upravljanja vodnim resursima Nusa Tengara Barat bila je uspostavljanje efikasnog i održivog sistema upravljanja vodnim resursima, uključujući navodnjavanje, kroz poboljšano upravljanje i transparentnost, osnaživanje zainteresovanih strana i prenošenje ovlašćenja na zainteresovane strane. Ukupni rezultati koje je trebalo postići bili su poboljšani sistem upravljanja vodnim resursima širom sliva, povećana efikasnost korišćenja vode, povećano blagostanje i prihodi poljoprivrednika, kao i dugoročna zaštita infrastrukture za navodnjavanje. Završna evaluacija je sprovedena kako bi se (i) procenila postignuća projekta, dokumentovale lekcije i dale preporuke za buduću saradnju u vodnom sektoru u Indoneziji i (ii) pružila kritička ocena projekta i izvukle pouke i pružile preporuke na osnovu procene projekta. Usluge su obuhvatale:

  • Diskusije sa predstavnicima različitih institucija i zainteresovanim stranama uključenim u upravljanje projektom
  • Intervjue i ankete sa ostalim stranama (korisnicima i drugim interesnim grupama) i insajderima (grupe za projekat i implementaciju i upravljanje, Svetska banka, itd.)
  • Identifikovanje atribucije / doprinosa problemima tamo gde je to relevantno i sprovođenje njihovih analiza u skladu s tim
  • Obradu zaključaka i preporuka

Izvori slika: MatthewBrosseau, Peter-verreussel, piccaya, Zarcashy