Južna Amerika

Idejni projekat vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda za pogon za proizvodnju energetskih napitaka u Manausu

Lokacija projektnog zadatka

Brazil, Južna Amerika

Klijent/Finansiranje

Poverljiva informacija


Cilj projekta bila je koncepcija i dizajn kompletnog sistema vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda za pogon za proizvodnju bezalkoholnih pića u Manausu. Zadatak je obuhvatio varijantu studije različitih pogodnih tehnologija prečišćavanja otpadnih voda, kao i dizajn postrojenja za prečišćavanje vode kako bi se obezbedila visokokvalitetna sirova voda za proizvodnju. Projekat je završen razradom koncepta upravljanja čvrstim otpadom. Uključene usluge:

  • Ispitivanja kvaliteta podzemnih voda i dugoročne raspoloživosti
  • Pregled postojećih prava na zahvatanje podzemnih voda
  • Planiranje, tender, nadzor i tumačenje testova pumpanja za analizu dugoročnog održivog prinosa podzemne vode za izbušene bunare
  • Idejni projekat i projekat za dobijanje građevinske dozvole za WWTP postrojenje (postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda) za industrijske otpadne vode
  • Idejni projekat i projekat za dobijanje građevinske dozvole za postrojenja za prečišćavanje vode za proizvodniu vodu
  • Idejni projekat i projekat za dobijanje građevinske dozvole za infrastrukturu za odvođenje i zadržavanje atmosferskih voda

Izvori slika: bergsbo, filipefrazao, pisittar, LucasAmorelli