Oblasti poslovanja

Infrastruktura vodosnabdevanja

Predlažemo inovativna i ekonomična rešenja za projektovanje, izgradnju i održavanje urbane i ruralne infrastrukture vodosnabdevanja:

  • Hidraulično modelovanje
  • Proizvodnja vode
  • Postrojenja za prečišćavanje vode
  • Crpne stanice
  • Rezervoari
  • Mreže
  • SCADA sistemi
  • Upravljanje, rukovanje i održavanje

Od svih vrsta infrastrukture, infrastruktura za vodosnabdevanje je najvažnija za život i od vitalnog je značaja za domaćinstva, industriju i komercijalna preduzeća. Sistemi vode za piće pružaju ključnu zdravstvenu funkciju i neophodni su za život, ekonomski razvoj i rast. Kvarovi na vodnoj infrastrukturi mogu rezultirati prekidima u pružanju usluga, oslabiti reagovanje u vanrednim situacijama i oštetiti druge vrste osnovne infrastrukture. Ipak, posebno u zemljama sa niskim prihodima, još uvek gotovo 700 miliona ljudi nema pristup ni jednostavnoj infrastrukturi za vodosnabdevanje, kao što su cevovodi za vodovod domaćinstava, javne slavine ili kanali. U zemljama u razvoju izazovi su u velikoj meri različiti. Tamo komunalne usluge čini složenija, i često zastarela infrastruktura za vodosnabdevanje, kojoj je u mnogim slučajevima potrebno više ulaganja nego što im budžet dozvoljava. Rast urbanog stanovništva, industrijalizacija i efekti klimatskih promena stvaraju dodatne izazove. Stoga, bilo da je reč o rehabilitaciji ili novogradnji, opštinama i komunalnim preduzećima potrebna su promišljena, inovativna i ekonomična rešenja za infrastrukturu vodosnabdevanja kako bi se zadovoljile potrebe njihovih zajednica, kao i regulatorne obaveze.

Andreas Stoisits

E-mail: a.stoisits@hydrophil.at
Telefon: +43 1 996 98 00

Pogledajte naše projekte