Oblasti poslovanja

Prirodne opasnosti

Podržavamo informisano donošenje odluka o upravljanju rizicima od prirodnih opasnosti:

  • Hidrologija i hidraulika površinskih vodnih tela
  • Procena i mapiranje rizika od prirodnih opasnosti
  • Upravljanje rizikom od prirodnih opasnosti
  • Zaštita od poplava
  • Rečni trening

Prirodne opasnosti poput poplava i klizišta ugrožavaju živote i uzrokuju ljudsku tragediju, kao i ekonomske gubitke. Pored ovih šteta, prirodne opasnosti mogu imati ozbiljne negativne uticaje na životnu sredinu, npr. kada su postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda poplavljena ili su pogođene hemijske industrije. Poplave takođe mogu uništiti vredna močvarna područja i smanjiti biodiverzitet. Prirodne opasnosti su prirodni fenomeni koji se ne mogu sprečiti; međutim, ljudska aktivnost vrlo često doprinosi povećanju verovatnoće i negativnih uticaja ekstremnih poplavnih događaja. Zbog klimatskih promena izazvanih čovekom, neodgovarajućeg upravljanja zemljištem i rekama i progresivnog smanjenja poplavnih područja, obim i učestalost poplava će se verovatno povećati. Štaviše, broj ljudi i ekonomskih dobara koji se nalaze u zonama sklonim riziku od poplave i dalje raste. Integrisani pristup upravljanju sve većim rizicima od poplave moraće stoga uključivati elemente sprečavanja štete od poplave, zaštite od poplava, spremnosti za rizik od poplava i efikasnog reagovanja u vanrednim situacijama.

Thomas Waclavicek

E-mail: t.waclavicek@hydrophil.at
Telefon: +43 1 996 98 00

Pogledajte naše projekte