Evropa

Program razvoja voda u Kišinjevu – dizajn, administracija ugovora i nadzor gradilišta

Lokacija projektnog zadatka

Kišinjev, Moldavija

Klijent/Finansiranje

S.A. Apa Canal Chisinau /
Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investiciona banka


Implementacija programa ukljčujući dizajn, pripremu tendera, nabavku i isplatu. Uključujući sledeće investicije (ukupno 59 miliona EUR):

  • Sanacija vodovodnih (ukupno 190 km) i kanalizacionih (ukupno 15 km) mreža
  • Crpne stanice za vodu i otpadne vode, uključujući zamenu 26 pumpi
  • Nabavka alata za održavanje, opreme za otkrivanje curenja, specijalizovanih vozila>
  • Primena punog sistema za planiranje resursa u preduzeću (ERP)
  • Poboljšanje postojećeg SCADA (sistem za merenje, praćenje i kontrolu) sistema
  • Implementacija postojećeg proširenja sistemi za obradu otpadnih voda na 169.000 m³/d
  • Sanacija rezervoara (ukupni kapacitet oko 150.000 m³) i 56 bunara