Rešavanje spora

HYDROPHIL ima iskustva u rešavanju sporova i pružanju usluga u vezi sa arbitražnim postupcima

Pružamo stručne usluge koje su u  vezi sa arbitražnim postupcima a u okviru odgovarajućeg arbitražnog sporazuma. Voda igra ključnu ulogu u svim arbitražnim postupcima koji se odnose na životnu sredinu. Pored toga, voda je osnovni činilac u mnogim infrastrukturnim projektima. Sporovi oko različitih aspekata vode su postali sve češći, naročito u kontekstu klimatskih promena. Naši stručnjaci pokrivaju sve ključne oblasti u sektoru voda.

HYDROPHIL takođe ima mogućnost uključivanja i stručnjaka iz drugih oblasti, kada se za to ukaže potreba, jer održava dobru i dugu saradnju sa vrhunskim stručnjacima  iz oblasti geonauka, istraživanja klimatskih promena i građevinarstva  na austrijskom i drugim međunarodnim univerzitetima.

Znamo šta je važno: vrhunska stručnost i široko znanje o arbitraži.

Naše usluge:

  • Obezbeđujemo odgovarajuće nezavisne eksperte u sektoru voda i srodnim oblastima
  • Pregledamo relevantnu dokumentaciju i dajemo stručna mišljenja advokatskim kancelarijama
  • Procenjujemo izjave svedoka i veštaka
  • Pružamo stručne izveštaje u potrebnim formatima i standardima za arbitražne postupke
  • Pružamo usluge stručnog svedoka