Hydrophil

Politka privatnosti

Drago nam je što ste zainteresovani za našu internet prezentaciju. Zaštita vaše privatnosti posebno nam je važna. U nastavku teksta pronađite detaljne informacije o tome kako rukujemo vašim podacima.

1. Zaštita podataka na prvi pogled

Opšte informacije

Sledeće informacije pružaju jednostavan pregled onoga što se dešava sa vašim ličnim podacima kada posetite našu internet stranicu. Lični podaci su svi podaci sa kojima se možete lično identifikovati (u daljem tekstu „podaci“). Za detaljnije informacije o predmetu zaštite podataka, molimo pogledajte dalje tačke ove izjave o zaštiti podataka.

Obrada podataka na našoj veb stranici

Ko je odgovoran za obradu podataka na ovoj veb lokaciji?

Obradu podataka na ovoj veb lokaciji vrši operater veb stranice. Detalje i kontakt možete pronaći u ovoj izjavi o zaštiti podataka ili u imprintu veb stranice.

Kako prikupljamo vaše podatke?

S jedne strane, vaši podaci se prikupljaju kada nam to saopštite. To mogu biti podaci koje na primer unesete u kontakt obrazac. Ostali podaci automatski prikupljaju naši IT sistemi kada posetite našu veb stranicu (pasivna komunikacija). To su uglavnom tehnički podaci (npr. Internet brauzer, operativni sistem ili vreme pregleda stranice).

Za šta koristimo vaše podatke?

Deo podataka se prikuplja kako bi se obezbedilo funkcionisanje veb stranice bez grešaka. Ostali podaci se mogu koristiti za dalju optimizaciju veb stranice i za analizu ponašanja korisnika.

Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?

Imate pravo da u bilo kom trenutku dobijete besplatne informacije, između ostalog, o poreklu, primaocu i svrsi vaših podataka koje mi obrađujemo. Takođe imate pravo u okviru zakonskih zahteva da zahtevate ispravku ili brisanje ili ograničenje obrade ovih podataka. Dalje, u okviru zakonskih zahteva imate pravo na prigovor i pravo na prenos podataka.

Ako se obrada vaših podataka zasniva na vašoj saglasnosti, možete je opozvati u bilo kom trenutku. U ovu svrhu, kao i za bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa zaštitom podataka, možete nas kontaktirati u bilo koje vreme na adresu navedenu u ovoj izjavi o zaštiti podataka ili u imprintu. Pored toga, imate pravo da se žalite odgovornom nadzornom organu

Detaljne informacije o svojim pravima možete pronaći dalje u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

2. Opšte napomene i informacije o vašim pravima

Zaštita podataka

Operater veb stranice vrlo ozbiljno shvata zaštitu vaših podataka. Vaše podatke tretiramo poverljivo i u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka, kao i ovom izjavom o zaštiti podataka.
Želeli bismo da istaknemo da prenos podataka na Internetu (npr. Komunikacija putem e-pošte) može imati sigurnosne nedostatke. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih lica nije moguća.

Informacije o upravljaču podacima

Kontrolor odgovoran za obradu podataka na ovoj veb lokaciji je operater veb lokacije:

HYDROPHIL GmbH
Kuerschnergasse 2/Top 2a
1210 Beč, Austrija
T: +43 1 996 98 00
F: +43 1 996 98 00-50
E-adresa: info@hydrophil.at

Kontrolor podataka je fizičko ili pravno lice koje samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhe i sredstva obrade podataka (npr. Imena, adrese e-pošte itd.).

Pravo na povlačenje saglasnosti za obradu podataka

Neke operacije obrade podataka moguće su samo uz vaš izričiti pristanak. Ranije datu saglasnost možete opozvati u bilo kom trenutku. Da biste to uradili, jednostavno nam pošaljite neformalni e-mail; u slučaju kolačića koji zahtevaju saglasnost, dovoljno je promeniti podešavanja pregledača. Opoziv ne utiče na zakonitost obrade podataka izvršene do bilo kog opoziva.

Pravo žalbe na nadležni nadzorni organ

Ako smatrate da su vaši podaci obrađeni kršenjem važećeg zakonodavstva o zaštiti podataka, možete uložiti žalbu nadležnom nadzornom organu. Nadležni nadzorni organ u Austriji je:

Datenschutzbehorde
Vickenburggasse 8
1080 Beč, Austrija
T: +43 1 52 152-0
E-adresa: dsb@dsb.gv.at
Internet: www.dsb.gv.at

Pravo na prenos podataka

Imate pravo da podatke koje obrađujemo automatski na osnovu vašeg pristanka ili u skladu sa ugovorom predajemo vama ili trećoj strani u uobičajenom, mašinski čitljivom formatu. Ako zatražite direktan prenos podataka drugoj odgovornoj strani, to će se dogoditi samo u meri u kojoj je to tehnički izvodljivo.

Pravo na pristup, ispravku, brisanje i ograničenje obrade

U okviru važećih zakonskih odredbi, imate pravo da besplatno i u bilo koje vreme, između ostalog, dobijete informacije o svojim uskladištenim podacima, njihovom poreklu i primaocima i svrsi obrade podataka i, ako je primenljivo, pravu na korekciju ili brisanje ili ograničenje obrade ovih podataka. U tu svrhu, kao i za dodatna pitanja u vezi sa ličnim podacima, možete nas kontaktirati u bilo koje vreme na adresu navedenu u ovoj izjavi o zaštiti podataka ili na adresu navedenu u otisku.

Pravo na žalbu
U bilo kom trenutku možete da prigovorite obradi vaših podataka, ako se to zasniva na našim legitimnim interesima, iz razloga koji proističu iz vaše određene situacije. U tu svrhu, kao i za bilo koja dodatna pitanja u vezi sa ličnim podacima, možete nas kontaktirati u bilo koje vreme na adresu navedenu u ovoj izjavi o zaštiti podataka ili na adresu navedenu u otisku.

3. Obrada podataka na našoj veb stranici

Datoteke dnevnika servera

Dobavljač veb stranice automatski prikuplja i čuva informacije u takozvanim datotekama dnevnika servera, koje nam pregledač automatski prenosi („podaci o saobraćaju“). Su:

 • Tip pregledača i verzija pregledača
 • Operativni sistem
 • URL preporuke
 • Ime hosta računara koji pristupa
 • Vreme zahteva servera
 • IP adresa

Ovi podaci se ne spajaju sa drugim izvorima podataka. Ovi podaci se brišu odmah ili se anonimiziraju čim napustite našu veb stranicu.

Politika privatnosti biltena: Ako se pretplatite na naš bilten, prenosite gore pomenute lične podatke i dajete nam pravo da vas kontaktiramo e-poštom. Podatke koji se čuvaju u kontekstu vaše registracije koristimo za bilten isključivo za naš bilten i ne prenosimo ih dalje. Ako se odjavite sa našeg biltena – link za to pronaći ćete na dnu svakog biltena – izbrisaćemo sve podatke sačuvane u vreme vaše registracije na bilten.

Politika privatnosti za aplikaciju kao stručnjak

 • Ime, srednje ime, prezime
 • Pol
 • Državljanstvo
 • Boravište
 • Kompanija (ako je primenljivo)
 • Maternji jezik
 • Drugi jezici
 • Imejl adrese
 • Skype ID-ovi
 • Brojevi telefona
 • Brojevi mobilnih telefona
 • Kućne adrese
 • Poželjni zadatak (npr. Interesovanje za dugoročne zadatke duže od šest meseci)
 • Navedena ograničenja u zemljama
 • Sektor
 • Usluge
 • Stopa naknade [EUR/USD]
 • Kao i dalje informacije o vašoj stručnosti i projektnom iskustvu
 • Prihvatanje politike privatnosti HYDROPHIL

Podatke koji se čuvaju u okviru vaše registracije za poziciju stručnjaka koristimo isključivo za našu bazu podataka stručnjaka i ne prenosimo ih dalje. Ako ove podatke moramo proslediti u kontekstu projektnih ponuda ili saradnje, prethodno ćemo zatražiti vašu izričitu saglasnost. Ovi podaci će se čuvati u našoj bazi podataka stručnjaka deset godina, a zatim će biti izbrisani, osim ako niste dali izričitu saglasnost za dalje čuvanje (to se može podrazumevati i slanjem nove biografije). Ako želite da se odjavite iz naše baze podataka stručnjaka, pošaljite kratku poruku e-pošte na dole navedenu adresu, a mi ćemo izbrisati sve vaše podatke iz baze podataka stručnjaka.

Međutim, želeli bismo da istaknemo da će sve informacije o našim partnerima i stručnjacima koje su pružene tokom projekta u svakom slučaju ostati uskladištene dok god odgovarajući klijent (obično međunarodne finansijske institucije poput Svetske Banka) to zahtevaju u svojim ugovorima i kako je predviđeno odgovarajućim zakonskim propisima.

4. Dodaci i alati

Adobe Typekit

Ova veb lokacija koristi takozvane veb fontove, koje obezbeđuje Adobe Typekit, za jednoobrazno predstavljanje fontova. Kada otvorite veb stranicu, pregledač učitava potrebne veb fontove u keš memoriju pregledača kako bi pravilno prikazao tekstove i fontove. U tu svrhu pregledač koji koristite mora da se poveže sa Adobe Typekit serverima. To omogućava Adobe Typekit-u da zna da je našoj veb lokaciji pristupljeno preko vaše IP adrese. Korišćenje Adobe Typekit veb fontova je u interesu dosledne i atraktivne prezentacije naših onlajn ponuda. Ovo predstavlja legitimni interes u smislu čl. 6. st. 1 lit. f DSGVO. Ako pregledač ne podržava veb fontove, koristiće se standardni font sa računara. Dodatne informacije o Adobe Typekit veb fontovima možete pronaći u odeljku Politika privatnosti Adobe Typekit.

Gugl mape

Ova veb lokacija koristi uslugu mapa Google Maps putem API-ja. Dobavljač je Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkvai, Mountain Viev, CA 94043, SAD. Google Inc. je sertifikovan u skladu sa EU-SAD.Privacy Shield

Možete, ali ne morate, da koristite Google Mape na našoj veb lokaciji. Međutim, ako koristite Google Maps, ovo ukazuje da je ovo funkcija koju želite. Svaka obrada podataka neophodna za pružanje ove funkcije može se izvršiti legalno bez vašeg pristanka. Korišćenje Google Maps-a je u interesu atraktivne prezentacije naših onlajn ponuda koje lako pronalaze mesta koja naznačimo na veb lokaciji. Ovo predstavlja legitimni interes u smislu čl. 6 st. 1 lit. f GDPR.

Da biste koristili funkcije Google mapa, potrebno je da sačuvate svoju IP adresu. Ove informacije se obično prenose na Google server u SAD-u i tamo se čuvaju. Operater veb stranice ne utiče na ovaj prenos podataka.

Više informacija o rukovanju korisničkim podacima možete pronaći u Google politici privatnosti.

Dodatna pitanja?

U svakom trenutku stojimo vam na raspolaganju za dalje informacije

HYDROPHIL GmbH
Kuerschnergasse 2/Top 2a
1210 Beč, Austrija
T: +43 1 996 98 00
F: +43 1 996 98 00-50
E-adresa: info@hydrophil.at