Azija

IWRM sistem praćenja i procene zasnovan na učinku za Mekong

Lokacija projektnog zadatka

Kambodža, Lao, Tajland, Vijetnam, Azija

Klijent/Finansiranje

Komisija za reku Mekong (MRC)


Opšti cilj IWRM programa (Integrisanog menadžmenta vodnim resursima) reke Mekong (M-IWRMP) je poboljšanje okvira i kapaciteta za IWRM u zemljama donjeg basena Mekonga i jačanje uloge MRC-a (Komisija za reku Mekong) kao posrednika u značajnom razvoju vodnih resursa, vođenih principima IWRM-a. Da bi se obezbedila uspešna primena projekta i postizanje ciljeva, razvijen je sistem praćenja i ocenjivanja zasnovan na učinku  (pb-M&E sistem). Konsultantske usluge sastojale su se od razvoja sistema pb-M&E koji pruža indikatore za svaku od regionalnih i prekograničnih aktivnosti, kao i za međusobno povezivanje sa nacionalnim komponentama.

Izvori slika: R. Seidelmann, Tian Zhan