Azija

Strategije sektora infrastrukture i alternativno finansiranje (SISSAF)

Lokacija projektnog zadatka

Liban, Azija

Klijent/Finansiranje

Evropska komisija, Delegacija Evropske Unije u Libanu


Cilj SISSAF-a bilo poboljšanje efikasnost i efektivnost pružanja usluga i finansijska održivost u libanskom sektoru energetike, vode i transportne infrastrukture. HYDROPHIL je podržao izgradnju kapaciteta i prenos znanja u sektoru voda u dve različite faze:

  • Faza 1: Razvoj programa sektora voda, uključujući razvoj sektorske politike i strategije, budžetiranje, uspostavljanje okvira za koordinaciju i sistema za praćenje učinka i definisanje prioritetnih projekata u sektoru voda
  • Faza 2: Implementacija programa, uključujući studije, tehničke projekte (rehabilitacija postrojenja za prečišćavanje vode Dbayyeh kapaciteta 250.000 m3/d, uključujući opremu za prečišćavanje, pumpe i pumpne sisteme, električni dizajn, cevovode), priprema tenderske dokumentacije, nabavka i ugovaranje za prioritetne projekte