Evropa

Projekat razvoja sektora voda u Subotici – PIU podrška, projektovanje, tender i nadzor nad izgradnjom

Lokacija projektnog zadatka

Srbija, Evropa

Klijent/Finansiranje

Vodovod i Kanalizacija Subotica /
Evropska banka za obnovu i razvoj


Projekat je dizajniran da odgovori na kritične investicione potrebe za vodosnabdevanje i infrastrukturu otpadnih voda u Subotici, uključujući ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda u Palićko jezero. Opšti cilj bio je olakšati pravovremenu i efikasnu implementaciju projekta: (i) pružanjem pomoći kompaniji u implementaciji projekta, uključujući sve aspekte dizajna, nabavke, nadzora nad izgradnjom i administraciju ugovora; (ii) pružanje direktne pomoći u izradi tehničke i druge dokumentacije; i (iii) obavljanje uloge inženjera FIDIC-a i tehničkog nadzora („stručni nadzor“). HIYDROPHIL je podržao pripremu i sprovođenje pet tendera:

  • Tender 1 (tender za radove): 10 km kanalizacionih cevi (do DN 1.600) i 3 km vodovodnih cevi (DN 100-300)
  • Tender 2 (tender za radove): 6,4 km vodovodnih cevi (DN 80-300)
  • Tender 3 (projektovanje, isporuka i ugradnja): novo postrojenje za prečišćavanje i infrastruktura koja će biti povezana na postojeću mrežu
  • Tender 4 (tender za radove): izgradnja bunara
  • Tender 5 (tender za radove): izgradnja kolektora sirove vode (6.000 m DN 180 - 500), optički kablovski sistem (8.430 m) i zamena vodovoda (66 m DN 450-600).

Izvori slika: Pro-ing doo, G. Eder