Afrika

Sistem za podršku odlučivanju u slivu Nila

Lokacija projektnog zadatka

Zemlje u slivu Nila, Afrika

Klijent/Finansiranje

Inicijativa za sliv Nila /
Svetska banka


Sistem za podršku odlučivanju u slivu Nila (DSS) je zajednička baza znanja koja podržava analitički kapacitet i interakciju zainteresovanih strana za zajedničko donošenje odluka u slivu reke Nil. Savetodavna služba je poboljšala ulogu DSS-a identifikovanjem potreba korisnika i razvojem DSS dizajna kroz:

  • Procenu stanja u slivu nakon konsultacija sa zainteresovanim stranama
  • Radionice za obuku/podizanje svesti o primeni IWRM i DSS
  • Razvoj mrežnog „informacionog sistema Nil“
  • Sveobuhvatnu procenu specifičnih potreba i DSS zahteva
  • Pripremu projektnih specifikacija
  • Izradu detaljnog razvojnog plana DSS-a

Izvori slika: Rainer Lesniewski, Hydrophil GmbH