Tehnička pomoć i izgradnja kapaciteta

Stvaranje ne samo neposrednih rezultata već i pozitivnih dugoročnih razvojnih uticaja

Pomažemo našim klijentima u implementaciji ugovora za infrastrukturu voda i otpadnih voda. Pomoć uključuje sveobuhvatnu podršku upravljanju projektima, dizajniranje, učestvovanje u tenderskim postupcima i administraciju sprovođenja ugovora, uključujući nadzor nad radovima i uređenje blagovremenih isplata.

U mnogim zemljama u razvoju operateri vodovoda i otpadnih voda teže da postanu samoodrživi subjekti koji ostvaruju komercijalne operacije. Podržavamo komunalne službe da poboljšaju svoj komercijalni položaj, operativnu efikasnost, kapacitete korporativnog planiranja, kao i ekološke performanse u okviru programa korporativnog razvoja ili uspostavljanjem namenskih objekata za razvoj kapaciteta kako bi pružili ciljane tehničke i operativne savete i podršku.

Naši stručnjaci takođe, često pružaju i tehničku podršku projektima i programima sektora voda na dugoročnoj osnovi. U okviru takvih dugoročnih zadataka, HYDROPHIL pruža „sve na jednom mestu“ pristup uslugama i  sve potrebne kompetencije i kapacitete. Ako je potrebno, naši stručnjaci mogu biti dugoročno uključeni u rad naših klijenata i njihove poslovne strukture, kao što su npr. ministarstva ili agencije.

Naše usluge uključuju:

  • (PIU) Jedinice za upravljanje projektima podrška za ugovore o infrastrukturi za vodu i otpadne vode
  • Korporativni razvoj za vodovod i kanalizaciju
  • Podršku projektima i programima sektora voda
  • Obuke i seminare za jačanje kapaciteta u sektoru voda i sanitacije

Pogledajte naše projekte