Oblasti poslovanja

Institucionalni i korporativni razvoj

HYDROPHIL podržava razvoj zdravog okvira za javne institucije

 • Reforma sektora voda i institucionalni razvoj
 • Modaliteti pomoći
 • Zakon o vodama i propisi
 • Finansiranje sektora voda
 • Javno-privatno partnerstvo i učešće privatnog sektora
 • Komunikacione strategije i upravljanje znanjem u sektoru voda

... i podržava razvoj modernih, efikasnih komunalnih preduzeća za vodu i otpadne vode:

 • Poboljšanje finansijskih performansi
 • Poboljšanje operativnih performansi
 • Poboljšanje ekoloških i socijalnih performansi
 • Korporativni poslovni planovi
 • Ugovori o javnim uslugama
 • Menadžment informacionih sistema
 • Tarifni modeli
 • Programi učešća zainteresovanih strana
 • Benchmarking u upravljanju otpadnim vodama

Institucionalni razvoj u sektoru voda bavi se načinom na koji rade javne institucije, poput ministarstava i ovlašćenih agencija, i na kraju načinom kako se pružaju usluge. Da bi izvršavale dodeljene funkcije, ove institucije moraju biti dobro osmišljene, adekvatno finansirane, robusne i efikasne. U tom kontekstu, restrukturiranje i decentralizacija usluga među nacionalnim i lokalnim vladinim institucijama i privatnim sektorom, često su pokazali da poboljšavaju odgovornost i efikasno i efektivno pružanje usluga. Dalji razvoj mandata javnih institucija, kao i optimizacija i preraspodela njihovih odgovornosti, često su sastavni deo modernizacije sektora voda.

Kada je reč o konkretnoj vodovodnoj i kanalizacionoj infrastrukturi, pružanje visokokvalitetnih usluga nije povezano samo sa ulaganjima u najsavremenija sredstva, već takođe kritično zavisi od performansi kompanije koja upravlja infrastrukturom. Korporativni razvoj komunalnih preduzeća za vodu i otpadne vode podržava kompanije da poboljšaju svoj komercijalni položaj, operativnu efikasnost, kapacitete korporativnog planiranja, kao i ekološke performanse. U mnogim zemljama u razvoju, korporativni razvoj pomaže operaterima u njihovoj stalnoj tranziciji ka tome da postanu samoodrživi subjekti koji ostvaruju komercijalne operacije. Ovaj korporativni razvoj uključuje, na primer, razvoj korporativnih poslovnih planova, uspostavljanje tarifa ili uvođenje upravljačkih informacionih sistema.

Thomas Waclavicek

E-mail: t.waclavicek@hydrophil.at
Telefon: +43 1 996 98 19

Pogledajte naše projekte