Globalno

Podrška kroz tehničku pomoć austrijskoj razvojnoj saradnji u sektoru voda i kanalizacije

Lokacija projektnog zadatka

Globalno

Klijent

Austrijska agencija za razvoj

 


Austrijska agencija za razvoj (ADA) održava bilateralnu saradnju sa partnerskim zemljama i pruža razvojnu podršku kroz multilateralne međunarodne organizacije. ADA dalje sarađuje sa nevladinim organizacijama koje sprovode programe i projekte u partnerskim zemljama. ADA takođe sarađuje sa privatnim sektorom i industrijom kao još jednim glavnim partnerom za razvoj. Sektor vode i kanalizacije čini suštinski deo austrijske razvojne saradnje i uključuje širok portfolio projekata i programa.

HIYDROPHIL pruža podršku kroz tehničko savetovanje u sektoru voda i kanalizacije za ADA, austrijsko Ministarstvo spoljnih poslova i ADA partnere za saradnju u ključnim regionima i prioritetnim zemljama, uključujući:

  • Podršku razvoju sektorske politike/strategije ADA,
  • Podršku ADA-inom sektorskom programiranju,
  • Podršku razvoju ADA projekata,
  • Koordinaciju međunarodnog sektora,
  • Usluge tehničkog, finansijskog i pravnog savetovanja i pružanje podrške partnerima za saradnju ADA; Usluge podrške implementaciji programa i projekata (podrška u PCM, podrška, nadzor, naknadna evaluacija, pregledi)
  • Izgradnja kapaciteta i obuka za ADA partnere u saradnji

Izvori slika: kurhan, alarico, dk_photos, abu adel, motorolka, Ava-Leigh, T. Waclavicek, Richard van der Spuy, Riccardo Lennart, NielsMayer