Afrika

Mogućnosti ulaganja u efikasnost resursa kompanije Juhayna

Lokacija projektnog zadatka

Egipat, Afrika

Klijent & Finansiranje/Korisnik

Evropska banka za obnovu i razvoj /
Kompanija Juhayna


Kompanija Juhayna nameravala je da proširi kapacitete za proizvodnju mleka povećavajući broj grla i površine za proizvodnju stočne hrane u oazi Bahariia. Projekat je obuhvatao sledće:

  • Verifikaciju raspoloživih resursa podzemnih voda
  • Pregled trenutne upotrebe vode i identifikaciju isplativih investicionih mogućnosti za smanjenje upotrebe vode
  • Pregled upravljanja otpadnim vodama i organskim otpadom, kao i identifikaciju investicionih mogućnosti za reciklažu i ponovnu upotrebu otpadnih voda
  • Procenu finansijske izvodljivosti predloženih investicija efikasnosti vodnih resursa