Evropa

Jačanje kapaciteta zaštite prirode i monitoringa životne sredine

Lokacija projektnog zadatka

Srbija

Klijent/Finansiranje

Evropska komisija, Delegacija Evropske unije u Srbiji


Ovaj projekat pomogao je lokalnim vlastima u pripremi tehničkih specifikacija i projektnog zadatka (TOR) u oblastima NATURA 2000/CITES i praćenja kvaliteta vazduha/vode:

  • Procena i pregled sektora zaštite prirode
  • Priprema i organizacija radionice planiranja
  • Izrada projektnog zadatka i dodatnih dokumenata tenderske dokumentacije
  • Ulazni parametri, dizajn i tehničke specifikacije za uspostavljanje NATURA 2000 baze podataka i informacionog sistema
  • Pomoć u tenderskom procesu i evaluaciji ponuda
  • Prezentacija rezultata i razgovori sa korisnikom