Evropa

Master plan vodosnabdevanja i kanalizacije za Albaniju

Lokacija projektnog zadatka

Albanija, Evropa

Klijent/Finansiranje

Albansko Ministarstvo javnih radova i transporta preko iC Consulenten /
Kreditanstalt für Wiederaufbau


Na osnovu Master plana za vodosnabdevanje i kanalizaciju, donatorske organizacije i donosioci odluka trebalo bi da budu u stanju da razgraniče (i) mere ulaganja u vezi sa sektorom koje treba da preduzme vlada; (ii) zahteve za finansiranje koje treba da pokrije vlada, opštine, banke i/ili spoljni donatori. Specifični ciljevi Master plana bili su razvoj sistema određivanja prioriteta za investicije u vodnu infrastrukturu i stvaranje faznog kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog investicionog plana. Opseg za ulaganja u infrastrukturu za vodosnabdevanje i otpadne vode detaljno je procenjen za celu zemlju, uzimajući u obzir postojeću centralizovanu infrastrukturu. Budući potencijali za potražnjom vode i stvaranjem kanalizacije izračunati su koristeći demografske podatke i promene u ponašanju potražnje. Razvijen je bilans vode, uključujući procene klimatskih promena. Generalni plan je razmatrao rehabilitaciju i proširenje postojeće infrastrukture kao i novih sistema. Investicije su rangirane primenom višekriterijumskih matrica prioriteta. Ukupno je identifikovano više od 1.400 mera (približno 6 milijardi EUR ukupnih investicija u roku od 28 godina).

Izvori slika: V. Gjoka, hugy, ollirg