Afrika

Višenamenski projekat razvoja vodnih resursa u basenu jezera Kyoga (Uganda), reci Yala (Kenija) i basenu reke Gucha Migori (Kenija)

Lokacija projektnog zadatka

Uganda i Kenija, Afrika

Klijent/Finansiranje

Nile Basin Initiative


Identifikacija višenamenskog projekta upravljanja i razvoja vodnih resursa za poboljšanje sigurnosti i snabdevanja vodom, sigurnosti hrane i energije, smanjenja promenljivosti protoka i štete od poplava i doprinosa poboljšanju sredstava za život:

  • Situaciona analiza uključujući inventar projekata navodnjavanja i analizu sektora navodnjavanja
  • Formulacija višenamenske strategije razvoja vodnih resursa u slivu. Za navodnjavanje, strategija je istakla tehničke i institucionalne aspekte sa ciljem identifikovanja kritičnih razmatranja u održivom razvoju navodnjavanja
  • Formulacija višenamenskog investicionog plana za basene vodnih resursa uključujući definiciju, opis i određivanje prioriteta podprojekta navodnjavanja

Izvori slika: FrankvandenBergh, Fyle, EunikaSopotnicka, H. Jung