Azija

Modernizacija sistema vodosnabdevanja Astane i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Lokacija projektnog zadatka

Kazahstan, Azija

Klijent & Finasiranje/Korisnik

Evropska banka za obnovu i razvoj /
Astana Su Arnasi


Priprema studije izvodljivosti za vodovodnu kompaniju Astana Su Arnasi:

  • Osnovna studija (socio-ekonomski podaci, organizacioni/institucionalni pregled, ključni indikatori učinka)
  • Razvoj finansijskog modela, pristupačnosti i određivanja tarifa
  • Tehnička procena - snabdevanje vodom, tretman i distribucija, sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda
  • Dugoročni plan investicija i mogućnosti institucionalnog razvoja za vodosnabdevanje (ukupna količina oko 139 miliona EUR) i otpadne vode (ukupna količina oko 126 miliona EUR) sa posebnim fokusom na modernizaciju i proširenje tretmana otpadnih voda i mulja
  • Prioritetni investicioni program (4,6 miliona EUR) koji uključuje rehabilitaciju i nadgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, vazdušne zamke za pesak i masti, zatvaranje primarnih taložnika, poboljšanja u sekundarnom taloženju i rehabilitaciju kanalizacionog sistema (ukupna dužina 5,5 km) ), strategija nabavke i primene
  • Ekološka i socijalna procena

Izvor slika: A. Stoisits