Hydrophil

Naša kompanija

HYDROPHIL je konsultantska i inženjerska kompanija sasedištem u Beču, Austrija i filijalom u Najrobiju, Kenija.

Od osnivanja kompanije 2002. godine, HYDROPHIL uspešno realizuje projekte u ekološkom sektoru i sektoru voda, dajući dodatnu vrednost svojim klijentima u više od 60 zemalja sveta.

Pokrivajući gotovo sve aspekte sektora voda, HYDROPHIL podržava svoje klijente tokom čitavog projektnog ciklusa, od razvoja politike i strategije, dizajna i primene projekata do procene specifičnih razvojnih intervencija.

Kompanija blisko sarađuje sa liderima na lokalnom tržištu, koje u svojim zemljama odlikuje posebno visok nivo stručnosti.

Za više detalja o kompaniji preuzmite brošuru.

Brošura kompanije na engleskomPrednosti saradnje sa kompanijom Hydrophil

Kako smo počinjali

2020

Radili smo sa više od 100 klijenata u više od 170 projekata u 70 zemalja sveta

2019

Početak saradnje sa Azijskom razvojnom bankom u projektu u Uzbekistanu, osnivanje filijale u Najrobiju, Kenija.

2018

Uspostavljanje novih oblasti poslovanja „navodnjavanje i poljoprivreda“ i „prilagođavanje klimatskim promenama“

2014

Realizovano više od 100 međunarodno finansiranih projekata

2012

Preuzimanje kompanije specijalizovane za rečni inženjering i zaštitu od poplava, početak šestogodišnjeg projekta za tehničku podršku u Ugandi sa timom dugoročno i kratkoročno zapsolenih stručnjaka u Ministarstvu voda i zaštite životne sredine

2011

Priprema nacionalnog master plana sektora voda za Albaniju, projekat koji finansira Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)

2010

Početak saradnje sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Afričkom razvojnom bankom sa projektima u Gruziji i Tunisu.

2005

Transformacija kompanije u društvo sa ograničenom odgovornošću, početak aktivnosti u Aziji sa projektom u Kirgistanu koji finansira Svetska banka

2003

Početak aktivnosti kompanije u Africi i na Bliskom Istoku za Austrijsku razvojnu saradnju

2002

Osnivanje HYDROPHIL kao „kćerke-firme“ (spin-off-a) Univerziteta za prirodne resurse i primenjene prirodne nauke (BOKU); pokrenuo g. Helmut Jung i g. Gerald Eder, zajedno sa ostalim istraživačkim osobljem univerziteta.

2000

Priprema izdvajanja i formiranja “kćerke-firme”(spin-off-a) Univerziteta za prirodne resurse i primenjene prirodne nauke (BOKU), koja nudi nezavisne inženjerske i konsultantske usluge u sektoru voda u zemljama u razvoju.

1998

Razvoj prve politike sektora voda Austrijske razvojne saradnje (ADC). Intenziviranje saradnje sa ADC-om, sa stručnim službama za nabavku roba i usluga – u svim sektorima, predstavljanje ADC-a u stručnoj grupi Evropske komisije za vode i priprema austrijske posvećenosti programu vode i sanitacije Svetske banke.

1995

Osnivanje primenjene istraživačke grupe za sektor voda i razvojnu saradnju na Univerzitetu za prirodne resurse i primenjene prirodne nauke u Beču (BOKU) pod upravom g. Helmuta Junga. Iniciranje naučne saradnje sa austrijskim Ministarstvom spoljnih poslova.

Generalni direktor i vlasnik kompanije HYDROPHIL je Dr. Gerald Eder. On je diplomirao (sa titulom MSc na departmanu za gradjevinu) na Univerzitetu za prirodne resurse i primenjene prirodne nauke u Beču (BOKU) i doktorirao (upravljanje vodnim resursima) na pomenutom univerzitetu na kome i dalje predaje.