Afrika

Integrisano upravljanje vodnim resursima: Kvalitet na početku pregleda izveštaja AfDB-a i državnih strateških dokumenata

Lokacija projektnog zadatka

Tunis, Afrika

Klijent/Finansiranje

Afrička banka za razvoj


Cilj pregleda bio je da se proceni u kojoj meri se principi politike banke o integrisanom upravljanju vodnim resursima ogledaju u njenom poslovanju u sektoru voda. Projekat je bio deo procesa ocenjivanja kojim je rukovodilo odeljenje za ocenu operacija AfDB-a (Afričke banke za razvoj). Odabran je reprezentativni uzorak projekata za analizu koherentnosti između principa politike IWRM, Izveštaja o proceni projekata (AfDB Project Appraisal Reports) i državnih strateških dokumenata, kao i za formulisanje preporuka za buduće poslovanje banaka i politike voda. HYDROPHIL je pregledao četrdeset projekata u deset zemalja u kojima AfDB posluje, što predstavlja ukupnu investiciju od oko 1,6 milijardi EUR. Morala je biti razvijena posebna metodologija (analitički okvir) kako bi se obuhvatilo svih pet dimenzija politike IWRM (integrisanog menadžmenta vodnim resursima) – institucionalna, tehnička, ekonomska, socijalna i ekološka – za širok spektar projekata.

Izvori slika: alexerich, deldew, jez_bennett, Maria_Andeevna