Afrika

Poboljšanje sanitarnih uslova u Kampali i finansijska strategija

Lokacija projektnog zadatka

Uganda

Klijent & Finansiranje/Korisnik

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit /
Uprava glavnog grada Kampala


Strategija ima za cilj postizanje pravednog i univerzalnog pristupa bezbednosti upravljana sanitarnim i higijenskim uslovima u gradu Kampali do 2030. godine.

  • Identifikacija zainteresovanih strana za uspostavljanje primarnih, sekundarnih i tercijarnih aktera i utvrđivanje stepena njihovog učešća u procesu razvoja strategije
  • Organizovanje i izvođenje radionica, sastanaka itd.
  • Prikupljanje i analiza sekundarnih podataka koji se odnose na izazove, nedostatke, mogućnosti, investicione potrebe i moguće izvore, trenutne i moguće modele pružanja usluga, itd. u okviru lanca sanitacije u Velikoj Kampali
  • Izrada strategije