februara 4, 2022

Putovanje HYDROPHIL kompanije kroz centralnu Aziju

Izvor slike: BMEIA/Gruber

London (EBRD), Vašington (Svetska banka), Njujork (UNICEF), Rim (FAO), Brisel (EU) i Manila (ADB) su možda globalna sedišta međunarodnih organizacija koje definišu politike, ali lokalni nivo je mesto gde se projekti moraju implementirati. HYDROPHIL ovde igra ključnu ulogu kao „pošteni broker“ koji obezbeđuje vezu između međunarodnih institucija i lokalnih opština i regiona.

Sposobnost kompanije HYDROPHIL da uspešno premosti ovu ogromnu institucionalnu distancu predstavlja okosnicu njenog velikog uspeha, posebno u centralnoj Aziji. Takav uspeh je moguć samo kroz inovativnu strategiju angažovanja koja podrazumeva:

  • Odnose izgrađene na poverenju tokom dugogodišnje saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama (MFI) i stalna primena njihovih smernica,
  • Intenzivnu izgradnju kapaciteta lokalnih vlasti i klijenata koja vodi uspešnoj implementaciji inovativnih tehničkih rešenja,
  • Sistematičnu obuku domaćih stručnjaka i upoznavanje domaćih kompanija sa evropskim standardima.

Dosledno praćenje i uspešno ispunjavanje gore pomenute strategije tokom mnogo godina je jedna od izvanrednih karakteristika HYDROPHIL-a.

Fotografija potpredsednika vlade Usmonali Usmonzoda iz Tadžikistana, austrijskog ministra spoljnih poslova Michael Linhart i generalnog direktora HIDROPHIL-a Gerald Eder snimljena je na brani hidroelektrane Nurek tokom putovanja u Centralnu Aziju, 6.11.2021. (Izvor slike: BMEIA/Gruber)

Od početka 2000. godine, HYDROPHIL se fokusirao na centralnu Aziju zbog potreba za razvojem osnovne infrastrukture, što je bila posledica raspada Sovjetskog Saveza. Putovanje kompanije HYDROPHIL  kroz centralnu Aziju počelo je u Kirgiskoj Republici 2005. godine sa radom na sanitarnom projektu u Biškeku i Ošu. Poboljšali smo sanitarne uslove i uslove za život stanovnika u naseljima sa niskim prihodima, Novostrojka. [Ugovor sa Svetskom bankom]

Od 2006. do 2008. godine, HYDROPHIL je nastavio svoje putovanje po Kirgiskoj Republici i Tadžikistanu otkrivajući mogućnosti i mere ublažavanja i prilagođavanja u upotrebi zemljišta i vode. Između 2009. i 2011. godine, HYDROPHIL je analizirao uticaj klimatskih promena na budući tok gornjeg toka reke Amu Darja u Tadžikistanu i napravio simulacije budućeg toka za različite klimatske scenarije. Desetine miliona stanovnika zavise od vode za navodnjavanje iz ovog rečnog sliva [naručila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija].

 Između 2012. i 2014, naš tim je radio na poboljšanju infrastrukture obnovljive energije u Tadžikistanu pripremajući planove za rehabilitaciju hidroelektrane Kairakkum od 126 MW za nacionalnu elektroenergetsku kompaniju Barki Tojik [finansira Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Naše angažovanje u Kazahstanu je počelo 2015. godine, i to u glavnom gradu, gde smo vršili analizu operativnog učinka kompanije za vodu Nur-Sultan i pripremili plan prioritetnih investicija za vodosnabdevanje i otpadne vode [naručio EBRD].

Zatim, od 2016. do 2019. godine, HYDROPHIL je podržao Vladu Kazahstana u implementaciji novog nacionalnog sistema naplate kroz subvencije za sektor vodosnabdevanja i otpadnih voda. Ovaj moderan regulativni okvir zasnovan na učinku projektovan je za glavne gradove 14 kazahstanskih provincija [finansira EBRD].

Od danas do 2023. godine, mi smo član tima koji postavlja Kazahstanski fond za zeleno ekonomsko finansiranje. Ova institucija obezbeđuje 30 miliona dolara za privatno finansiranje investicija u održivu energiju i tehnologije za efikasno iskorišćenje resursa [finansira EBRD].

Slika Nur-Sultan, Kazahstan (Izvor slike: iStock/Elena Odareeva)
Slika Dušanbea, Tadžikistan (Izvor slike: iStock/LeonidAndronov)

Od 2016. godine, HYDROPHIL kontinuirano radi na projektima u Kirgiskoj Republici, a trenutno istovremeno realizujemo sedam pojedinačnih infrastrukturnih projekata u malim gradovima. Svi projekti su usmereni na radove na sanaciji sistema gradskog vodovoda i kanalizacije za više od 300.000 stanovnika i predstavljaju investiciju u vrednosti od 36 miliona evra [finansiraju Investicioni fond Evropske unije za centralnu Aziju i EBRD].

U 2020. smo počeli sa ulaskom na tržište Uzbekistana kada smo pripremali značajan projekat vodovodne infrastrukture za Taškentsku provinciju i populaciju od 2,8 miliona ljudi. [Ugovor sa Azijskom razvojnom bankom]

Na kraju, najnovije stanice na HYDROFIL-ovom putovanju kroz centralnu Aziju su u Tadžikistanu i Kirgistanskoj Republici. HYDROPHIL trenutno razvija Tadžikistanski nacionalni program vodosnabdevanja i sanitarne infrastrukture  za celu zemlju, čime će se u budućnosti obezbediti stotine miliona evra za sektor voda [finansira Svetska banka]. U Kirgiskoj Republici, uskoro bi trebalo da počne naš najnoviji projekat kojim će HYDROPHIL pružiti podršku implementaciji projekta za rehabilitaciju sistema za prečišćavanje otpadnih voda u gradu Narin [finansira EBRD].

Od početka HYDROPHIL-ovog putovanja po centralnoj Aziji, svedoci smo ogromne dinamike razvoja u tom regionu. Želimo da nastavimo da doprinosimo svojom stručnošću.

Slika Taškenta, Uzbekistan (Izvor slike: iStock/Lukas Bischoff)
Slika Biškeka, Kirgistan (Izvor slike: iStock/Elena Odareeva)