26 novembar, 2021

Pokretanje zelene ekonomije u Kazahstanu – Podrška izgradnje za finansiranje zelene ekonomije Evropske banke

Lokacija: Kazahstan
Poreklo sredstava: Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Izvor slike: iStock / janetheone

Kompanija ‘HYDROPHIL’ sa zadovoljstvom pruža podršku kompaniji CES’ u pilot-projektu za uspostavljanje Instrumenta za finansiranje zelene ekonomije (GEFF) u Kazahstanu.

GEFF pilot-projekat – Kazahstan je okvirna operacija u vrednosti od 30 miliona dolara (USD) za finansiranje programa prelaska na zelenu ekonomiju (GET) u skladu sa EBRD-ovom metodologijom i pristupom posredničkom finansiranju održivih energetskih tehnologija i resursa, uključujući vodu, otpadne vode i održivo upravljanje zemljištem.

Glavni zadaci HIDROPHIL -a su podrška prilagođavanju materijala za izgradnju kapaciteta i procesima procene projekata.