Oktobar 21, 2021

Novi projekat: Konsultantske usluge za razvoj nacionalnog programa vodosnabdevanja i kanalizacije u Tadžikistanu

Lokacija projektnog zadatka: Tadžikistan
Klijent: Jedinica za upravljanje projektima razvoja opštinske (komunalne) infrastrukture (MIDPMU) – Projekat vodosnabdevanja i kanalizacije u ruralnim područjima (RWSSP)
Izvor finansiranja: Svestka banka
Korisnik: Zainteresovane strane u tadžikistanskom sektoru vodosnabdevanja i kanalizacije

Izvor slike: LUKAS-NOWAKI1

Republici Tadžikistan dodeljena su bespovratnih sredstava od Svetske banke, kojom upravlja Međunarodna udruženje za razvoj (IDA) i koju sprovodi klijent Jedinica za upravljanje projektima razvoja opštinske infrastrukture (MIDPMU) za finansiranje nacionalnog programa vodosnabdevanja i sanitarnih sredstava do 2030.

Od konsultantskih službi se traži da obezbede tehničku pomoć za razvoj „nacionalne vizije“ za sektor vodosnabdevanja i sanitacija Tadžikistana. Pored ostalog usluge obuhvataju putanju razvoja sektora u ostvarivanju ciljeva usmerenih na univerzalni pristup bezbedno vođene vodovodne i sanitarne uslugama. Kao i obezbeđivanje održivosti u svim aspektima – tehničkim, životne sredine, ekonomske, finansijske i socijalne – da se stvori politički konsenzus oko srednjeg (2021-2030) i indikativnog dugoročnog (posle 2030) razvojnog puta. Za sledećih pet strateških stubova fokus će biti postavljen na:

  • Stub 1: Nadogradnja institucionalnog okvira za uspostavljanje koherentnog pravnog, institucionalnog i regulatornog okvira koji omogućava dalji razvoj sektora vodosnabdevanja i sanitarnih usluga i unapređenje okvira upravljanja ukupnim sektorom
  • Stub 2: Povećanje pokrivenosti bezbedno vođenim vodosnabdevanjem i sanitarnim uslugama, posebno u ruralnim oblastima kroz izgradnju nove i modernizacije postojeće infrastrukture
  • Stub 3: Promovisanje i obezbeđivanje efikasnosti usluga vodosnabdevanja, snabdevanja i sanitacije
  • Stub 4: Optimizacija finansiranja sektora vode, snabdevanja i sanitarnih usluga
  • Stub 5: Obezbeđivanje koordinacije i odgovornosti u sektoru usvajanjem robusnog i direktnog okvira za praćenje i evaluacije.

HYDROPHIL, zajedno sa našim zajedničkim partnerima, GWCC IntrivalZT (Austrija) i Infratech Consulting (Malezija), oduševljeni su što mogu da doprinesu projektu “ Konsultantske usluge za razvoj Nacionalnog programa vodosnabdijevanja i kanalizacije“ u Tadžikistanu.

Da saznate više o ovom projektu, pratite novosti na našoj veb stranici!