Decembar 21, 2022

Naučna recenzija članka Bastijana Šnabela za časopis o vodosnabdevanju koji izdaje IWA ( Međunarodna asocijacija za vodu)

HYDROPHIL-ov stariji ekspert u WASH oblasti, Bastijan Šnabel, je vodeći autor rada: „Kvalitet površinskih voda u urbanim područjima i potencijal fitoremedijacije za poboljšanje kvaliteta vode u prigradskim i urbanim područjima u podsaharskoj Africi – pregled“ na kom je radio sa timom renomiranih naučnika i stručnjaka iz Velike Britanije i Sijera Leonea. Tema ovog članka je efikasnost uklanjanja mikrobnih i hemijskih zagađivača putem fitoremedijacije različitih biljnih vrsta u tropskim površinskim vodama.

Fitoremedijacija koristi različite žive biljke za čišćenje tla, vazduha i vode kontaminirane zagađivačima. Fitoremedijacija sprovedena u izgrađenim močvarama je jeftina i održiva alternativa za skupa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje troše energiju. Pored toga, ovakva područja  mogu potencijalno da se integrišu u sisteme poljoprivrede i akvakulture i stoga mogu poboljšati kvalitet vode i hrane kao i proizvodnju.

Picture Source: B. Schnabel
Picture source: iStock/photonaj

Rezultati istraživanja predstavljeni u ovom članku deo su istraživačkog projekta Urbana infrastruktura i zdravlje: Spoj urbane poljoprivrede i fitoremedijacije u Sijera Leoneu. Projekat je u potpunosti finansiran od strane Britanske akademije i Kraljevske akademije za  inženjering a realizovan je preko Univerziteta u Batu, Odeljenje za arhitekturu i građevinarstvo i njegovog partnera na projektu Univerziteta u Sijera Leoneu, Fourah Bey koledž.

Picture source: IWA Publishing

Članak je objavljen u časopisu o vodosnabdevanju koji izdaje IWA (Water Supply, Volume 22, Issue 11, 1 November 2022)

Ako želite da saznate nešto više o ovoj temi, kliknite na sledeći link: