15 marta 2023

Tadžikistan: Razvoj Nacionalnog programa vodosnabdevanja i kanalizacije. Poslednja faza projekta treba da počne!

Lokacija projekta: Tadžikistan
Naručilac:  Jedinica za upravljanje projektima razvoja opštinske infrastrukture (MIDPMU) – Grad Dušanbe
Finansira: Svetska banka

Projekat je započeo u oktobru 2021. godine sa pregledom lokacija širom zemlje i prikupljanjem podataka za 64 opštine i preko 4.200 naselja. Takođe, razgovori su obavljeni i sa nacionalnim agencijama i pripremljeni su izveštaji za osnovnu studiju. Ova studija je prvi zadatak i osnova za formulisanje opšteg programa nacionalnog vodosnabdevanja i kanalizacije za Tadžikistan do 2030. godine.

(c) HYDROPHIL, The audience of the 2-day workshop in the „Serena Hotel“ in Dushanbe, with Tajik sector stakeholders, Ministries, World Bank, and international donor representatives.
Project experts (Thomas Waclavicek, Andreas Stoisits & Thomas Derntl) at the Q&A session after the presentations.

15. i 16. novembra 2022. održana je radionica na kojoj su učestvovale tadžikistanske zainteresovane strane, kao npr. Ministarstvo energetike i vodnih resursa, tadžikistanske kompanije koje pružaju usluge vodosnabdevanja i kanalizacije i međunarodne Institucije za finansiranje (Svetska banka, EBRD, ADB, UNICEF, SECO) kao i drugi bilateralni donatori.

U narednim nedeljama zabršeno je formulisanje nacionalnog programa vodosnabdevanja i kanalizacije, detaljna razrada investicionog plana i.sistem upravljanja podacima.

Planirano je da se do proleća 2023. godine  završne konsultacije u vezi definisanog programa obave sa tadžikistanskim zainteresovanim stranama iz relevantnog sektora kao i  sa Svetskom bankom,

a u cilju dobijanja konačnog odobrenja  –  uključujući i odobrenja na političkom nivou.

© HYDROPHIL,

To je međusektorski projektni zadatak koji obuhvata tehnička, ekonomska, finansijska, kao i pravna pitanja. Posebno je interesantna uključenost i saradnja nacionalnih i međunarodnih učesnika u projektu. Svi članovi tima mogu biti ponosni što su svojom stručnošću doprineli razvoju programa.