12. oktobar, 2022

Početak projekta na Kosovu: Projekat razvoja sistema za otpadne vode u Gnjilanu – Program poboljšanja finansijskog i operativnog učinka (FOPIP)

Lokacija zadatka: Gnjilane, Kosovo
Klijent: Regionalno vodovodno preduzeće Hidromorova (RVP HM)
Izvor finansiranja: Evropska banka za obnovu i razvoj i Švajcarski državni sekretarijat za privredu

Zadovoljstvo nam je da podelimo vest da je HYDROPHIL nedavno dobio nagradu i počeo da radi na EBRD finansiranom „Projektu razvoja sistema za otpadne vode u Gnjilanu – Program poboljšanja finansijskog i operativnog učinka (FOPIP)“ na Kosovu. Cilj projekta je poboljšanje efikasnosti i kapaciteta usluga Regionalnog vodovoda Hidromorova.

Gnjilane je jedna od najvećih opština u zemlji. Prema Projektnom zadatku, devedeset posto (90%) stanovništva koje se nalazi u zoni pružanja usluga RVP HM je priključeno na kanalizaciju, a osamdeset posto je priključeno na vodovodnu mrežu. Postojeće vodovodne i kanalizacione mreže imaju ozbiljne nedostatke koji rezultiraju lošim pružanjem usluga u pogledu kvaliteta vode, gubitaka vode, finansijske održivosti, održavanja imovine i niskog nivoa naplate.

Naš tim se sastoji od nekoliko stručnjaka koji kombinuju međunarodno iskustvo i znanje u sektoru voda na Kosovu. Stručnjaci će proceniti nivo učinka RVP HM u pogledu institucionalnog uređenja, tehničkog upravljanja operacijama i održavanja, i finansijskog i komercijalnog upravljanja. Na osnovu ove procene, tokom projektnog perioda od 24 meseca biće obezbeđene mere obuke (radionice, seminari, grupni rad, praksa).

S leva na desno: Genti Beqiri, Richard Pope i Jens Liebelt na uvodnom sastankuIzvor: HYDROPHIL/J. Liebelt

Uvodni sastanak je održan 27. septembra 2022. godine u Gnjilanu na Kosovu. Tokom sastanka, HYDROPHIL je imao priliku da se sastane sa predstavnicima Regionalnog vodovoda Hidromorova i Evropske banke za obnovu i razvoj.

“Tokom naše prve misije u Gnjilanu, imali smo odlične sastanke sa menadžmentom RVP HM. Sigurni smo da će naš tim doprineti unapređenju rada RVP HM tokom naredna 24 meseca,” – izrazio je Jens Libelt, menadžer projekta iz HYDROPHIL-a.

Potražite dalje vesti i ažuriranja o ovom projektu na našoj početnoj stranici i na LinkedIn-u!