9. avgust 2022.

Početak projekta: Podrška implementaciji projekta za rehabilitaciju vodovodnog sistema i sistema za otpadne vode u gradu Narin (II faza)

Lokacija izvođenja projekta: Grad Narin, Republika Kirgistan
Klijent: Preduzeće „Vodokanal“ grada Narina
Izvor finansiranja: Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO)

Stručni tim na prvom sastanku, s leva na desno, A. Klump, O. Gurli, E. Semenov, A. Stoisits, T.Bagylov  i J.Samsaliev (Izvor: HYDROPHIL/A. Stoisits)

Imamo neke novosti! HYDROPHIL je nedavno počeo da radi na sanaciji vodovodnog sistema i sistema za otpadne vode u gradu Narin u Kirgiskoj Republici. Pružamo konsultantske usluge lokalnom vodovodnom preduzeću,  Vodakanal Narin, kao podršku u implementaciji projekta.

Narin je glavni grad u centralnom delu Kirgistana, sa populacijom od 41.419 stanovnika 2022. godine. Grad je okružen planinama Tian Šen čiji vrhovi dostižu i 7000 metara, a razvijen je duž reke Narin, najvažnije reke u zemlji.

U 2020. godini, EBRD je, uz podršku SECO-a, potpisao sporazum o kreditiranju sa vladom Kirgizije u korist grada Narina za poboljšanje sistema otpadnih voda. Vodokanal Narin je angažovao HYDROPHIL da pripremi tehničke projekte, pomogne Vodokanalu u raspisivanju tendera i odabere građevinske kompanije. HYDROPHIL će takođe nadgledati izvođenje radova i sprovoditi ekološki i socijalni akcioni plan.

Izvor: HYDROPHIL/O. Gurli

Investicija će se prvenstveno fokusirati na proširenje kanalizacione mreže, obnovu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kupovinu opreme za održavanje. Investicije će značajno poboljšati sakupljanje otpadnih voda (crne vode, sive vode i komercijalne otpadne vode) i njihovo prečišćavanje.

Projekat se odnosi na postavljanje kanalizacionih cevi ukupne dužine 12,5 kilometara, dve pumpne stanice za otpadne vode i izgradnju novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 20.000 ekvivalent stanovnika na lokaciji postojećeg postrojenja za otpadne vode.

U maju 2022. godine, tim stručnjaka HYDROPHIL-a je obišao sva buduća gradilišta i održao početni sastanak. Tokom prve radne nedelje u Narinu, glavne teme razgovora bili su radovi koji su predviđeni ovim sporazumom.

Za sve novosti o ovom projektu posetite našu stranicu na LinkedIn-u!